Menu

de 10 forældre budDe 10 forældre bud som er udgivet af DBU, støttes og opbakkes af FFK. Det er klubbens og børnenes ønske, at forældre er opmærksomme på og følger de gode råd.

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.

  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.

  3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

  4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

  5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.

  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.

  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

  9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

  10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!
Luk