Menu

Referat af bestyrelsesmøde 3. februar 2020

image
26. februar 2020 kl. 17:37

Vedr.              Referat af bestyrelsesmødet den 3. februar 2020

Afbud             Jimmi Jørgensen (JJ)

                     

 1. Orientering ved formanden

John Rydahl (JR) oplyste, at Frederik Germann havde meddelt ham, at han pga. af manglende tid ønskede at stoppe i FFK bestyrelse. Dette tog bestyrelsen til efterretning og JR ville også gerne i dette forum takke FG for sin indsats.

Lars Sandvad (LS) der er bestyrelse suppleant indtræder hermed i FFK bestyrelse fra dags dato.

JR fortalte, at vores samarbejdes aftale med Brøndby IF var udløbet. I den forbindelse ville JR gerne undersøge, hvad andre klubber kunne byde ind med, inden beslutning om én forlængelse med Brøndby IF blev taget.

 

 1. Orientering fra administrationen ved Jørgen Kolters (JK)

Kommende arrangementer.

 1. februar Inde stævne Frederiksværk hallen
 2. februar inde stævne Frederiksværk hallen
 3. marts Stævne kunstgræs
 4. marts Stævne kunstgræs

9 marts kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune

 1. marts Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 2. marts Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 3. marts Kursus Halsnæs Fr-sund Kommune

20.-24. april H2O camp. Cafe

 1. april – 1. maj h2o camp. Cafe

11.-15. maj H2O camp. Cafe

15.-19. juni H2O camp. Cafe

29.juni-3. juli Fodboldskole

 1. juli Amerikanerstævne
 2. juli Amerikanerstævne
 3. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 4. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 5. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 6. oktober Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune

12.okt-16. okt. Fodboldskole Prodefending

 1. november Generalforsamling
 2. december julefrokost i Gjethuset

 

EM i Frederiksværk Halen 15.-16. februar.

Vi ender på 105 hold til stævnet i hallen. Heraf er 19 FFK Hold. Vi starter begge dage 08:30 og er færdige omkring 19:30 begge dage. Så der er ikke plads til flere hold. Der er oprettet venteliste for hold, der ønsker at deltage.

 

Opstarts stævne på kunsten den 21. marts

Stævnet på kunsten er annonceret og har fået en fin start med tilmeldinger.

 

Fodboldskole uge 27

Fodboldskolen er annonceret til salg og vil blive afviklet i uge 27.

 

Junior League. DGI afsluttende stævne

Junior League afvikles enten i weekenden 5.-6. juni eller 12.-13. juni

 

Amerikaner stævner 2020

Vi har taget kontakt til Sven Erik fra Sport Internationale. Vi er blevet tilbudt at afholde 2 amerikaner stævner i år og som Sven Erik

Fredag den 10. juli og tirsdag den 28. juli.

 

Julefrokost 2020

Gjethuset er booket til lørdag den 5. december 2020.

 

Get2sport

LS og JK har deltaget i et møde med DIF, Lejerbo og Idræts konsulenten fra Kommunen.

Vi var godt forberedte og kom med et oplæg til, hvordan træning og arrangementer kunne gennemføres.

Vi er blevet udfordret på at træningen først kan starte kl. 17:00 pga. andre aktiviteter i Lejerbo. Men nu bliver det på mandage mellem 17:00-18:00

Planen er at vi starter i uge 12 og slutter i uge 24. I den perioden vil vi gennemføre træning i Lejerbo og gennemføre 3-4 sociale arrangementer

Planen for efteråret er ikke lavet endnu

Mål: Vi skal prøve at fastholde dem, der allerede spiller i klubben og vi skal se om vi kan få flere til at spille i FFK ind vi har i dag.

JK deltager i møde i KBH den 5. februar med DIF og andre fodboldklubber, der også er en del af get2sport.

Projektet skal evalueres slut 2020, inden det besluttes om det skal fortsætte i 2012

 

Idrættens dag i Gjethuset den 5. februar

Halsnæs Idrætsråd i samarbejde med Kommunen og Halsnæs Avis afholder idrættens dag i Gjethuset den 5. februar

Vores kreds vindere (U-16 dr, U-12 pi og U12dr) der skal hædres. Vi har tilmeldt omkring 50 spillere og et antal forældre.

 

 1. Orientering omkring senior ved Allan Larsen (AL)

Senior opstart var lørdag den 1. februar. 60 mødte frem og en fin blanding af både herre senior og kvinde senior. Meget positivt så var der flere nye ansigter der var mødt frem. Spillere der tidligere havde spillet i FFK, havde hold pause, men var nu klar igen til at spille.

 

 1. Orientering omkring ungdom ved Martin Holm (MH)

Generelt set går det rigtigt godt, vi er stadig fuldt besatte på træner posterne.

 

Vi har en ide om, at alle hold/trænere skal igennem et kort møde, inden vi skal igang med at tilmelde hold, således vi får tilmeldt i korrekte rækker, og hvordan spillertrupperne ser ud. Derudover at se, hvordan trænerne har det, og om deres lyst stadig er med dem.

 

Der er underskrevet aftale om fodboldskole i uge 42 med Prodefending, De annoncerer den fra slut uge 6, den ligger tilgængelig allerede nu, så vores egne medlemmer kan forhånds tilmelde. Herefter starter de annoncering på deres hjemmeside mv.

 

FFK Akademi er kommet godt fra start, vi har fået 14 spillere med. De har haft de 2 første træninger, og det er gået over al forventning. Spillerne er glade for det, og Rune (træner) er meget positiv over niveauet på spillerne. Ingen tvivl om, at det er noget der giver pote for de her spillere. Vi fik desværre ikke pigerne med i første omgang, da ingen reelt meldte sig, grundet det var fredag. Vi tager i stedet en dialog med Christian Schneider, (træner U-16 piger) for at høre hvad vi kan/skal gøre for at få nogen med til efteråret. Det er klart vores målsætning, at vi også på pigesiden, skal kunne tilbyde noget for de spillere, der vil noget mere.

Specifik til 8 mands hold kigger vi på, og forventer at kunne præsentere et set up i løbet af foråret.

 

Vi har trænerkursus for alle trænere, der vil deltage, 28/2-20 med Rune Andersen, omkring første berøringer. Det er noget for alle trænere, og spillerne fra Akademiet, vil være medier. Det starter kl. 17 og vil vare ca. 3 timer. Vi sender mail ud til alle om dette snarest.

 

                      5.Fodbold Fitness for kvinde

MH oplyste at, Fodbold Fitness for damer, starter efter planen mandag uge 17 kl. 17,00-18,30, men med snig premiere mandag 13/4-20 (påsken), hvor vi lokker med gratis kontingent i første periode.

Der er fundet træner til at stå for det.

 

6.Budget 2020 ved Gitte Nielsen (GN)

Budget 2020 udviste pt et underskud på kr. 50.000. GN Det hul skal vi have lukket.

Alle konti blev gennemgået og besparelser blev fundet. Men budget 2020 var endnu ikke helt på plads. GN ville fremsende nyt budget udkast og på mødet i marts skulle budget 2020 på plads.

 

 1. Eventuelt

MH ønskede, at der igen i år blev afholdt en oprydningsdag i klubben. JR bad MH om at finde en dato så vi kunne få meldt det ud.

Det blev besluttet at sorte trænings dragter også er klubbens officielle farve.

JK blev bedt om at undersøge mulighederne for at få opstillet en øl/sodavands maskine, hvor betaling foretages med mobile pay eller kort.