Menu

Referat af bestyrelsesmøde den 2. september

image
11. november 2019 kl. 14:57

Vedr.               Referat af bestyrelsesmødet den 2. september 2019

                      Fraværende Frederiks Germann (FG) Thomas Thomsen (TT). Nicolai Olsen (NO)

 

1. Orientering ved formanden (JR)

JR beklagede, at det var nødvendigt at flytte mødedatoen men datoen i dag var den dag med flest mulige deltagere.

 

2.Status økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

GN blev bedt om at undersøge om der kunne findes en anden løsning omkring udsendelse af kontingent. Evt. via mail.

Bestyrelsen besluttede, at er skulle fremsættes forslag på generalforsamling om evt. stigning af kontingent. Jørgen Kolters (JK) blev bedt om til næste bestyrelsesmødet at have et forslag klar til debat og som senere kunne fremsættes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen diskuterede fordelingen af økonomi, senior/ungdom. Martin Holm (MH) blev bedt om at kikke på og udarbejde et forslag til fremtidig aflønning af ungdoms trænere. Endvidere at kikke på om der var områder, hvor vi kunne prioritere nogle af vores ungdoms årgange bedre.

 

3. Fordeling af træningstider på kunstgræsbanen

Der var udsendt en plan over fordeling af træningstider på kunstgræsbanen. Vi fuldt ud klar over, at ikke alle får optimale trænings forhold, som var det på græs. Med kun 1 kunstbane, som vi bl.a. også skal have Ølsted og Melby med på, så er der kun plads til 1 træningspas pr. uge for alle ungdomshold. Bestyrelsen besluttede, at den udsendte plan skulle virke frem til 1. januar. Fra januar blev MH bedt om at kikke på om det var muligt at give vores ældste ungdoms årgange mere tid på banen evt. ved en anden fordeling af tider.

 

4Oprettelse af udvalg

JR bad om, at der blev sat fokus på hvordan vi mere grundlæggende kunne få flere frivillige med i arbejdet i FFK

Skulle vi etablere udvalg igen såsom ungdomsudvalg, seniorudvalg, børneudvalg, stadionudvalg mm

FG blev bedt om at komme med et oplæg til diskussion i bestyrelsen til 1. Hvordan får vi flere frivillige med. 2. Skal vi etablere udvalg

 

5. Status administration ved JK

4.-11. – 8.-11. H2O Camp

11.-11. – 15.-11. H2O Camp

  1. november Fodboldafslutning
  2. november Generalforsamling
  3. november Dan Steel Cafe udlånt til Dan Steel
  4. december Cafe udlånt senioridræt
  5. december Julefrokost i Gjethuset
  6. februar Inde stævne hallen
  7. februar inde stævne hallen

 

6. Bestyrelse 2020

TT stopper i bestyrelsen og der skal vælges ny seniorformand. Nicolai Olsen stopper i bestyrelsen og der skal vælges ny suppleant.

GN er villig til genvalg som kasserer. MH er villig til genvalg som bestyrelsesmedlem ungdom

 

  1. Evt.

JR ville udarbejde en job beskrivelse for vores ungdomstrænere

Næste møde torsdag den 7. november.