Menu

Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2019

13. september 2019 kl. 11:45

Referat af bestyrelsesmødet den 2. september 2019

                      Fraværende Frederik Germann

 

2. Orientering ved formanden

Vi har endnu engang haft indbrud i klubhuset. Denne gang blev der stjålet en hoppeborg som FFK havde lånt og diverse varer fra cafeen. Vores tyveri alarm virkede fint og efter bare 6 minutter var der folk på stedet, men tyvene var væk. Politiet har optaget rapport. Jørgen Kolters (JK) blev bedt om at gå i dialog med udlejer af hoppeborg for at finde en løsning omkring erstatning.

Skabs fryseren i køkkenet er stået af. Det blev besluttet at købe en ny. JK aktion

Thomas Thomsen (TT) havde undersøgt, hvad det ville koste at få fjernet ukrudt foran klubhuset. Det blev besluttet at JK skulle tage kontakt til kommunen for at høre om de ikke kunne hjælpe.

Afslutningsfesten er fastsat til lørdag den 16. november.

 

3. Status økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

Alt er bogført her med udgangen af august. Ellers iab

 

4. Status senior ved Thomas Thomsen (TNT)

Der er sket en markant forbedring I fremmøde til herre senior træning og vi har uden de store problemer kunne stille 3 herre senior hold, hver gang der har været brug for det

Senior 1 havde måske ikke helt fået den start som vi havde håbet på. En vunden kamp og 2 tabte. Men der var tillid til, at vi var på vej.

Dame senior har haft nogle U-16 pige spillere op og deltage i træningen og der var der blevet taget godt i mod

 

5. Status ungdom

Træner ungdom

Vores træner situation i ungdommen har forbedret sig. Det er lykkedes at finde en ny chef træner til U-14 drenge (06) og det er lykkedes at finde 2 nye assistenter til U-15 drenge (05)

Vi mangler stadig en til at være sammen med Lars Sandvad på U-12 drenge (08) og en til at være sammen med Anders Larsen på U-13 drenge (07)

Venijamin er stoppet på u-10 drenge (10)

Pt. har vi 38 trænere tilknyttet ungdommen

U-17                                    Allan Larsen, Lars Konradsen,

U-15                                    Filip Leis, Mathias Blomhøj, Mikkel Hansen

U-13                                    Denis Pedersen, Ulrik Mattssson, Kresta

U-13                                    Allan Larsen

U-12                                    Lars Sandvad. Robin Lorentsen, Brian Andersen, Camilla Pil

U-11                                    Rasmus Dam, Mads Eriksen, Rasmus Dich, Nickolai Jøhnk Berthelsen

U-10                                    Nenad, Thomas. Flemming C

U-9                                      Peter R, Kim Reinbeck, Nicklas Andersen Jonas Petterson

U-8                                      Carsten Borglund, Kristian Ravn, Christian Borglund, Anders Henriksen

U-7-U-6-U-5                         Michael Kragh, Jacob Lindegaard, Jeppe Bryder

U-16-U-15 pi                        Christian Schneider, Carsten Becker

U-12- U-11 piger                   Simon, Kenneth Lykkedal

U-8-U-6–U-5 pi                     Martin Holm, Nikolaj Babiel   

 

6. Status administration ved JK

Kommende arrangementer.

2.-9. – 6. – 9. H2O Camp

 1. september FFK Cup Ungdomsstævne
 2. september Kursus Halsnæs Kommune
 3. september Senior idræt cafe
 4. september kursus Halsnæs Kommune
 5. september Kursus Halsnæs Kommune
 6. september senior idræt cafe
 7. september Kursus Halsnæs Kommune
 8. okt. DGI Junior League medaljestævne
 9. okt. DGI junior League medalje stævne

4.-11 – 8.-11. H2O Camp

11.-11. – 15.-11. H2O Camp

 1. november Fodboldafslutning
 2. november Generalforsamling
 3. november Dan Steel Cafe udlånt til Dan Steel
 4. december Cafe udlånt senioridræt
 5. december Julefrokost i Gjethuset
 6. februar Inde stævne hallen
 7. februar inde stævne hallen

 

DM I straffespark. Stævne på stadion den 7. september

Lørdag den 7. september afholder vi et stævne for 3 og 5 mands hold. Her med udgangen af ugen er 32 hold tilmeldt 23 udefra og 9 FFK.

 

Afsluttende stævne i Junior League på stadion 5.-6. oktober

Endnu engang er vi tildelt værtsrollen for det afsluttende stævne i Junior League. Ca. 180 3 og 5 mands hold masser af pårørende vil komme på stadion i denne weekend.

 

Sponsor arrangemt lørdag den 5. oktober

Lørdag den 5. oktober afholder vi sponsor arrangemt. Janus Kyhl vil komme forbi og fortælle om vejen med Helsingør fra serie fodbold til superliga. Vi har valgt at lægge det på samme dag som DGI stævnet og en senior 1 hjemmekamp for at kunne vise klubbens frem på bedste vis. Vise at, FFK også er meget andet ind vores senior 1 hold.

 

Julefrokost i Gjethuset lørdag den 7. december

Invitationen til julefrokosten er lavet og klar til udsendelse. Det vil ske i næste uge (uge 32)

Vi har fået søgt Skat om momsfrit arrangemt og fået det bevilget. Alt musik er på plads og booket. Gjethuset er booket.

 

Kunstgræstider sæson 2019 / 2020.

MH og JK har været til møde med Kommunen og de andre fodboldklubber i kommunen for at fordele tider til den kommende sæson på kunstgræsbanen. Som det ser ud lige nu – den endelig fordeling er endnu ikke kommet er at vi får de samme tider som sidste år + lidt ekstra tid om onsdagen

 

7. Samarbejde mellem DIF, Halsnæs Kommune Lejerbo og FFK

Kommunes Idræts konsulent Jesper Therkildsen og JK har haft nogle møder og på et af disse møder spurgte JT om FFK kunne være interesseret i at indgå i et evt. samarbejde mellem Dansk Idræts Forbund (DIF) Halsnæs Kommune (HK) og boligselskabet Lejerbo (BL). Samarbejdet skulle konkret gå ud på at FFK kommer ud til et bestemt bolig område og her tænkes på områderne Havtornevej og Ildtornevej og gennemførte fodboldtræning

Fra DIF har man positive erfaringer med det de kalder et satellit samarbejde med fodboldklubber. Det handler konkret om at fodboldklubben kommer til et konkret boligområde, hvor vi ved der er børn, der er glade for at spille fodbold, men aldrig er nået hen til klubben pga. forskellige barrierer

Det DIF ønsker er om FFK har personer (1-2) der skal have følgende arbejdsopgaver

 • Være til rådighed og aflastende for ungdomstrænere, der eksempelvis har udfordringer med børn fra boligområdet. Det kan være økonomi, adfærd, manglende forældrekontakt osv. (fastholdelsestiltag)   
 • Indgå som instruktør/træner eksempelvis sammen med medarbejdere fra helhedsplan omkring satellit træning ude i boligområdet.
 • Indgå som en slags modtagerperson i FFK – således, at børn og unge møder vores brobygger i FFK og føler en vis tryghed i at komme til FFK.

Bestyrelsen var umiddelbart positive, men var meget beviste om, at vi skal være sikker på at vi har ressourcer som klub til at kunne løfte sådan en opgave

Bestyrelsen bad JK om at rette henvendelse til klubber der allerede har etableret sådant et samarbejde for at få yderlige informationer.

 

8. Bestyrelse 2020

JR bad alle overveje om de var klar til at forsætte i bestyrelsen til næste år og snarest give JR en tilbagemelding.

Der er generalforsamling torsdag den 28. november.

 

9. Evt.

Næste møde mandag den 7. oktober 18:30