Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 9/10 - 2017

image
20. december 2017 kl. 08:31

Referat af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2017

Fraværende: Nicolai Olsen (NO)

 

1. Afslutningsfest

Afslutningsfesten afholdes lørdag den 18. november i festsalen på Rådhuset.

Følgende ansvarsområder:

Jørgen Kolters (JK) Lokale, mad, diskotek, indkøb øl, vand, spiritus.

Kasper Kristoffersen (KK) borddækning, op pyntning.

Lars Konradsen (LK) Transport af diverse ting fra klubben til festsalen og retur. Kontakte trænere for emner til årets herre spiller, årets dame spiler og årets fund.

Henrik Jacobsen (HJ) Finde emner til årets ungdomsleder.

Gitte Nielsen (GN) Byttepenge.

Bestyrelse sende emner på mail omkring album og evt. Walk Off Fame.

 

2. Økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

Budgetåret slutter med udgangen af oktober måned.

GN havde udarbejdet er realiseret budget og gennemgik de respektive konti. Kontingent restancen var nedbragt til ca. 60.000 kroner, og der var stadig en del manglende indtægter, som endnu ikke var kommet ind. Bestyreren havde input til regnskabet, og GN ville fremsende snarest forventet bud på, hvor regnskabet ville ende.

 

3. Bestyrelse 2018

JR                                       Formand ej på valg

GN                                      Kasserer På valg modtager genvalg

LK                                       senior Modtager ikke genvalg

HJ                                       ungdom Ej på valg

KK                                       Medlem ej på valg

Nicolai Olsen (NO)               På valg modtager genvalg

Emner blev bragt i spil til valg på generalforsamlingen som afløser for LK. JR tager kontakt til de respektive

 

4. Holdsamarbejde med Ølsted IF omkring U-13 og U-15 piger

Vi har fået en henvendelse fra Ølsted IF om at lave et evt. holdsamarbejde omkring U-13 og U-15 piger.

Formålet med et evt. holdsamarbejde er, at vi bedre kan fastholde vores teenagere og måske tiltrække flere.

JK og Brian Kirkegaard har deltaget i et møde med repræsentanter fra Ølsted IF. Der har været en god dialog, og efter mødet skulle man få klubbernes bestyrelse til at tilkendegive, om det var noget, der skulle arbejdes videre med.

FFK bestyrelse besluttede, at der skulle arbejdes videre og besluttede at følge den handleplan, der var lavet.

 

5. Evaluering af sæsonen

Bestyrelsen besluttede at indkalde alle, der er med omkring ungdomsafdeling til et uformelt møde for at evaluere sæsonen 2017. JR udarbejder en dagsorden, og JK sender ud.

Mødet blev fastsat til onsdag den 1. november kl. 18:00

 

6. Orientering fra administrationen

Kommende arrangementer.

  1. oktober DBU arrangemt for Enhaveskolen på Stadion
  2. november Fodboldafslutning
  3. november Generalforsamling
  4. december Julefrokost i Gjethuset
  5. december Cafe udlånt til senioridræt. Julefrokost
  6. december cafe udlånt til Dan Steel. Julefrokost
  7. februar Inde stævne i Frederiksværk Hallen
  8. februar Inde stævne i Frederiksværk Hallen

 

FFK Cup 2. september

Forløb planmæssigt og uden problemer

 

Junior League 30.sep – 1. okt.

Stævnet gik fint, og FFK løste opgaven flot.

 

Rekruttering af trænere til de mindste årgange. Velkommen i klubben til nye forældre

Som tidligere skrevet har vi sat gang i et projekt i samarbejde med DBU Sjælland om at få løst træner problematikken med at finde trænere til de mindste årgange hos drengene årg 10-11-12.

Derfor er det meget positivt, at det er lykkedes, at finde fire trænere til de mindste årgange. Vi har fundet tre helt nye trænere til U-8 (10), og vi har fundet en træner til årgang U-7 (11) til at assistere Peter Rydahl. Vi mangler lidt mere hjælp til de mindste U-6 (12), som Jan Eriksen står for.  Fra at Peter stod alene med tre årgange, har vi nu tre selvstændige årgange med trænere påsat. Vi skal ikke hvile på laurbærene, men sætte en proces i gang hvert år, når nye børn og forældre kommer i klubben første gang.

Der er sat gang i at lave en folder ”Velkommen i FFK”, der skal udleveres til forældre, når man møder første gang i FFK.

 

Julefrokost

Her pr. 1. oktober er der 301 tilmeldte.

 

Cafe.

Janni er stoppet og det er et stort tab.

Klodsen bliver lukket her 1. oktober.

 

Møde med Brøndby IF

HJ og JK har holdt møde med Steen Jølnæs (SJ) fra Brøndby IF. Formålet med mødet var et evaluere på vores samarbejdsaftale.

SJ har efterfølgende sendt et referat og forslag til evt. områder, vi fremadrettet kunne arbejde bedre sammen på. HJ og JK følger op.

 

7. Evt

FFK har modtaget en donation fra Poul Erik Bech fonden på op til kr. 15.000 til indkøb af bolde til klubbens pigehold. FFK foreslår at overrækkelsen finder sted lørdag den 4. november i forbindelse med senior 1 hjemmekamp.