Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 6/2 2017

image
29. marts 2017 kl. 11:47

Referat af bestyrelsesmødet den 6. februar 2017

 

1. Orientering ved Formanden John Rydahl (JR)

På opfordring fra Brian Kirkegaard (BK) (træner U-16 piger) har der været afholdt et møde med alle klubbens pigetrænere. Formålet med mødet var, om vi skulle rette henvendelse til MLI for at etablere et samarbejde omkring de ældre pige årgange.

Både FFK og MLI har svært ved at stille rene pigeårgange. Det bevirker, at vi ikke altid har et tilbud til piger der ønsker at spille fodbold. På mødet var der fuld enighed om, at de 2 klubber bør indlede et samarbejde for at forene kræfterne og at MLI skulle kontaktes. JR har efterfølgende hold møde med MLI og MLI er af samme overbevisning som FFK. Begge klubber er også enige om at et evt. holdsamarbejde skal gælde årgangene fra U-11 – U-18.

FFK og MLI er enige om a mødes i nær fremtid for at snakke videre om mulighederne for et evt. samarbejde.

 

2. Økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

Det nye budget var lagt ind i KlubOffice. Ellers ingen bemærkninger

 

3. Ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)

Ungdomsudvalget havde endnu engang afhold junior disko og med meget stor succes. 150 unge var mødt frem og havde en god aften. ”Disko” vil blive gentaget. Det har virkelig fået fat i de unge og der er stor interesse omkring sådant et arrangemet.

 

4. Senior ved Lars Konradsen (LK)

Træningen er startet og alle træner sammen indtil videre.

”Mormormad” starter op torsdag den 9. februar og vil fremover blive gennemført hver torsdag i lige uger. Alle er velkomne til at komme og spise med.

 

5.Orientering om administrationen ved (JK)

Kommende arrangementer.

 1. februar KM Sports Cup Inde stævne
 2. februar KM Sports Cup Fastelavnsstævne
 3. februar kursus Halsnæs Kommune
 4. marts kursus Halsnæs Kommune
 5. marts kursus Halsnæs Kommune
 6. marts kursus Halsnæs Kommune
 7. marts Kunstgræsstævne
 8. juni DGI veteran afslutning
 9. juni Fest for trænere / ledere
 10. juni Dan Steel arrangement
 11. juni – 30. juni Fodboldskole
 12. juli Amerikaner stævne
 13. september City Bakery Cup
 14. oktober DGI medaljestævne
 15. oktober DGI Medaljestævne
 16. november Generalforsamling
 17. december Julefrokost i Gjethuset

 

Indestævner 25.-26. februar.

Det går langsomt tilmeldinger til vores 2 inde stævner. Pt. er der tilmeldt 15 hold. Selvfølgelig vil antallet stige men der er lang vej hjem for at vi kan gennemføre alle rækker. Der er sat flere tiltag i gang for at skaffe hold.

 

Kunstgræsstævne 26. marts.

Der er pt tilmeldt 40 hold og det tegner til at blive en succes med antallet af tilmeldte hold. Vi overvejer stadig om vi skal flytte 8 mands holdene til søndag den 2. april.

 

Amerikaner stævnet fredag den 14. juli.

VI har taget kontakt til Sven Erik fra Sport International for at høre om vi kunne forvente besøg af amerikanske hold igen i år. De vil meget gerne til FFK igen og jeg har svaret at vi er klar til igen at lave at arrangemt. Vi kan få alle de hold vi ønsker, men vi skal selvfølgelig være sikker på at vi kan skaffe modstandere til de amerikanske hold og vi skal selv vurdere, hvor mange vi kan bespise. Men stævne det bliver der.

 

Kommunemesterskab i fodbold.

Vi afholdte og med stor succes kommunemesterskab i fodbold i august 2016. VI har taget kontakt til skolerne for at høre om vi skal gøre det igen i år. De har det med på deres skole leder møde her sidst i februar så vi afventer.

 

Fodboldskole uge 26.

Vi afholder DGI fodboldskole i uge 26 fra den 26. juni – 29. juni Prisen er sat til 970 kroner og der bliver mulighed for tilkøb af frokost. Som et nyt tiltag vil vi afholde en gril aften om torsdagen for deltagere og pårørende.

 

Hjemmeside.

Vi har fået gang i hjemmesiden og modtager gerne input til emner, som ville være relevant at lægge ud på siden

En af de nye ting, der forhåbentlig meget snart bliver indført er at indmeldelse i FFK kommer til at foregå elektronisk og via hjemmesiden.

 

Træner.

Steven Damkilde er stoppet som træner på U-9 (08)

Andreas Klarskov er stoppet som assistent træner på U-17. (01) Ny assistent træner er Peter Voss.

Michael Jægergaard er ny cheftræner på U-12 (05)

Jacob Henriksen vil gerne være med omkring U-19 sammen med Lars Konradsen.

 

Sponsor

Vi har fået lavet nyt sponsor materiale. Der er lavet en skriv, der hedder ”Hvorfor sponsor i FFK” og vi har lavet sponsorpakker fra 1-5 hvor er sponsorpakke 1 er den billigste og sponsorpakke 5 er den dyreste.

Sponsormaterialet bliver lagt ud på hjemmesiden.

 

Cafe

Der afholdes cafemøde tirsdag den 14. februar og cafeen forventes at åbne fra uge 8. Vi mangler stadig hjælpere

 

6. Forslag om et klubudviklingsforløb omkring teen age fodbold.

For et beskedent beløb på 2000 kroner tilbyder DBU Sjælland at igangsætte et 30-timers klubudviklingsforløb med en klubrådgiver.

Fastholdelse af teenager i fodbolden har været på dagsorden længe og er stadig meget aktuelt også i vores klub.

Vi har derfor taget kontakt til DBU Sjælland og har haft et møde med Claus Skovsgård.

DBU har stor viden omkring hvordan man fastholder teenager og den viden vil de gerne videre give gennem et klubudviklingsforløb.

Kort fortalt så afdækker man den aktuelle status i klubben og identificerer klubbens muligheder og potentialer.

Derefter finder 3 – 5 områder som der skal arbejdes målrette med og afsluttes med en status og en opfølgning

Vi skal have vores trænere omkring U-19, U-17 U-14, U-13, U-16 piger til at kommittere sig til at være med omkring det her

Bestyrelsen besluttede at indgå i et klubudviklingsforløb i samarbejde med DBU

 

      7. Evt indkøb af ny Kopimaskine

Vores leasing aftale på vores kopimaskine er udløbet.

LK og JK skulle undersøge hvad indkøb af en ny maskine ville koste.

 

8. Indkøb af ny digital turner og nyt større lærred

Der var et ønske om,,at vi igen kunne se tv på storskærm. For at dette kunne lade sig gør skulle klubben investere i en ny digital turner. Det blev besluttet og samtidig blev det besluttet, at investere i et nyt og støre lærred JK sætter gang i det snarest.

 

9. Forslag om indkøb af FIFA 2017

Bestyrelsen besluttede at indkøbe FIFA 2017 til anvendelse for klubbens medlemmer i cafeen.

 

10. Hvordan skal Stadion se ud i fremtiden

JR, Kasper Kristoffersen (KK) og JK havde afholdt møde med 3 forskellige firmaer med henblik på at udvikle vores stadion. Helt konkret så havde vi bedt om priser og forslag til hvordan følgende ting kunne blive indplaceret på området omkring bane 1.

 • 3 mands baner med kunst
 • Pannabane
 • Udendørs fitness

Vi havde modtaget tilbud fra alle 3 firmaer og det er en betydelig investering, der skal til for at realisere disse ting.

Bestyrelsen var enige om at der skulle arbejdes videre med projektet.

 

11. Evt

Der skal indkøbes og sættes persienner op i køkkenet. GN tager action på indkøb og opsætning

Nicolai Olsen (NO) undersøger mulighederne omkring infoskærme. Hvad kan de og hvad koster det. Tages med på næste møde.

JK blev bedt om tage fat i Kommunen omkring vedligeholdelse af kunstgræs banen og hegnet omkring banen