Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 5/2 - 2018

image
12. april 2018 kl. 14:31

Referat af bestyrelsesmødet den 5. februar 2018

 

1.Orientering ved formanden John Rydahl (JR)


JR bød velkommen og oplyste, at der var indgået en ny 4 årig aftale med KM Sport og Puma. Det bevirker, at FFK i perioden 2018-2021, køber sportsbeklædning m.m. i KM Sport, og klubbens hold og ledere vil være iklædt tøj fra Puma.

 

2. Budget 2018 ved Gitte Nielsen (GN)


Det fremsendte budgetudkast for 2018 blev gennemgået.

 • Det blev besluttet, at klubben vil yde tilskud til turen til Holland for de ældste ungdomshold.
 • Det blev besluttet, at der skulle indkøbes en ny konvektions ovn til cafeen.


Budgettet udviste stadig et underskud på driften og kunne derfor ikke endeligt godkendes. GN skulle udarbejde nyt tilrettet budget, og på mødet i marts skulle budget endeligt på plads.

 

3. Status i seniorafdeling ved Thomas Thomsen (TT)


Thomas Thomsen (TT) fremlagde en opfølgning på status i seniorafdelingen.


Senior har haft opstart den 20 januar i Ølsted Hallen. Træning foregår fremefter hver tirsdag og torsdag.


Senior 1 og senior 2 afholder træningslejr i Lalandia i weekenden 17.-18. marts.


Lars Konradsen er tilknyttet som træner med specifikke opgaver på senior 1 og senior 2


Der har været afholdt møde med kvindesenior om den kommende sæson. Holdet tilmeldes i serie 2, og deres hjemmekampe placeres på samme spilledag som senior 1.


Der har været afholdt møde med Remi (Senior 3) og Murdy (Senior 4). Deres hjemmekampe vil fremover blive spillet om søndagen.


Rasmus Dich tilknyttes klubben som skadesbehandler

 

4. status ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)


HJ fortalte, at der var besluttet, at de ældste ungdomshold skulle deltage i en turnering i Holland i Pinsen. Vi forventer mellem 60-80 spillere vil deltage på denne tur. Egenbetaling udgør 1600 kroner.


Der har været afholdt møde med vores pigespillere omkring U-15 og forældre. Mødets formål var, at diskutere om pigerne gerne ville indgå i et holdsamarbejde omkring U-15 med Ølsted IF.


Der var stor tilslutning til dette. Så fra sæsonstart vil FFK og Ølsted IF spille på et fælleshold i U-15 piger.


Holdsamarbejdet skal tages op til revision primo juni måned for at forholde sig til, om det skal fortsætte i 2. halvår af 2018.


Specifiktræning. Træning på tværs forår 2018. Der har været afholdt møde med William Karstensen Der er planlagt 18 gang specifik træning – træning på tværs i 2018. I foråret har vi planlagt på disse mandage.

9.-april, 16.-april, 23.april, 30.-april, 14.-maj, 28.-maj, 4.-juni, 11.-juni.


Der er udarbejdet ny plan over træning på kunstgræsbanen frem til 1. april, hvor der bliver åbnet for træning på græs.

Filip Leis deltager på B1 kursus i Svogerslev.

 

5. Administration ved Jørgen Kolters (JK)


Kommende arrangementer.

 1. februar Inde stævne i Frederiksværk Hallen
 2. februar Inde stævne i Frederiksværk Hallen
 3. feb. kursus Halsnæs / Fr-sund Kommune
 4. marts kursus Halsnæs Fr.sund kommune
 5. marts kursus Halsnæs Fr-sund Kommune
 6. mart kursus Halsnæs Fr.sund kommune
 7. marts Kunstgræsstævne
 8. marts Kunstgræsstævne

     16.-20. april 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus

 1. april – 4. maj 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus

     28.maj-4.juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus

 1. juni cafe og terrasse udlånt til senior Idræt

     11.-15. juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus

 1. juni Dan Steel arrangement

     18.-22. juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus

 1. juli Amerikaner stævne
 2. juli Amerikaner stævne

     30.-3. august Fodboldskole

     27-31. august 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus

 1. september FFK Cup
 2. november Generalforsamling

 

VM Stævne i hallen 17.-18. februar. Ca. 100 hold deltager i stævnet, og vi har desværre måtte sige nej til flere klubber/hold.


Kunstgræsstævne 24.-3 – 25.-3. Det er 27 tilmeldte hold. Stævnet er annonceret både på Stævner.dk og på Facebook.


Fodboldskole 2018 uge 31. Der er 17 deltagere tilmeldt 11 piger og 6 drenge


Play station og FIFA Bliver installeret i cafeen i uge 7.


Cafe.


Svindet i cafeen blev diskuteret, og bestyrelsen ville se på, om vi kunne minimere svindet. Nicolai Olsen (NO) ville til mødet i marts komme med et oplæg omkring minimering af svind, som bestyrelsen kunne diskutere.

 

6. Evt.


Næste møde mandag den 5. marts kl. 18.30