Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 2/5 2017

image
09. maj 2017 kl. 22:09

Referat af bestyrelsesmødet den 2. maj 2017

 

Fraværende Nicolai Olsen (NO)

 

1.Orientering ved Formanden John Rydahl (JR)

John Rydahl (JR og Jørgen Kolters (JK) havde været til møde på Kommunen med henblik, på at der skal laves nye brugsret aftale på vores anvendelse af klubhuset. Kommunen ønsker at flere får mulighed for at anvende Kommunens faciliteter og man kunne frygte at klubhuset blev åbent for dem der kunne have lyst.

Men det er nu ikke det der er lagt op til Vi vil kunne lave sæsonbookning, hvor vi kan disponere over klubhuset I øvrige perioder kan andre foreninger søge på vores faciliteter. Cafe drift og køkken vil stadig tilhøre FFK

Kommunen vil fremsende forslag til nye brugsretsaftaler i høring hvor vi kan indsende høringssvar senest den 22. maj.

Fodboldens Venner (FV) har afholdt generalforsamling den 25. april og her besluttede generalforsamlingen at nedlægge FV. FV har gennem årene ydet meget stor økonomisk støtte først til Frederiksværk Boldklub (FB og senere til FFK

Fra hele FFK skal der lyde en stor kæmpe tak til FV.

 

2. Økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

Der er pt kontingentrestance for omkring 100.000 kroner. JK har sendt rykkere ud og trænere vil blive informeret om at de spillere der ikke har betalt ikke længere kan deltage i klubbens aktiviteter.

 

3. Ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)

Der holdes ungdomsafslutning lørdag den 17. juni for hele ungdomsafdelingen.

Tiltaget med at bane 2 var blevet gjort til kamp bane for klubbens 5 og 8 mands hold havde fået mange positive tilbagemeldinger

City Bakery Cup flyttes til lørdag den 9. september. Dog skal JK lige undersøge om den dato kollidere med andre DBU eller DGI aktiviteter.

Bestyrelsen havde jo besluttet at indkøbe en eller 2 panna baner. Lars Konradsen (LK) havde være i dialog med Thomas Rasmussen og han ville gerne komme i klubben og vise hvordan disse baner kunne anvendes bedst muligt. LK arbejder videre med dette.

 

4.Senior ved Lars Konradsen (LK)

Generelt gik det fint i seniorafdelingen. God stemning og mange til træning. Det var også positivt, at vi hver uge kan stille 4 seniorhold, et U-19 hold et oldboys og 2 veteranhold.

I forbindelse med senior 1 kampen den 3. juni arbejdes der med at holde en sommerfest.

 

5. Orientering om administrationen ved (JK)

Kommende arrangementer.

10 maj Stadion udlånt børnehaveklasserne Halsnæs Kommune

 1. juni DGI veteran afslutning
 2. juni Ungdomsafslutning
 3. juni Dan Steel arrangement
 4. juni – 30. juni Fodboldskole
 5. juli Sommerstævne for Julemærkehjemmene
 6. juli Amerikaner stævne
 7. sep. City Bakery Cup
 8. sep. Kursus Fr-sund/Halsnæs Kommune
 9. sep. Kursus Fr-sund/Halsnæs Kommune
 10. sep. Kursus Fr-sund/Halsnæs Kommune
 11. sep. Kursus Fr-sund/Halsnæs Kommune
 12. oktober DGI medaljestævne
 13. oktober DGI medaljestævne
 14. november Fodboldafslutning
 15. november Generalforsamling
 16. december Julefrokost i Gjethuset

 

På hjemmesiden er der nu lagt en fane ind der hedder ”Kommende arrangementer”. Der er min plan (når jeg finder tiden), at når man klikker på arrangementet så vil der være en beskrivelse af selve arrangementet og det vil være muligt at se hvor og hvornår FFK har brug for hjælp.

 

Teenage fodbold

Der er nu blevet udlevet sedler, hvor man kan tilmelde sig til ekstra træning. Træningen bliver gennemført 6 mandage med start den 8. maj

Der er udleveret spørgeskemaer til de relevante årgange. Lene Rydal (LR) kommer den 8. maj for at følge op på spørgeskema undersøgelsen

Den sidste ting vi gerne ville sætte fokus på var, at trænere fik en tilbagemelding på deres adfærd over for vores spillere. Den er vi ikke kommet i mål med endnu

 

Fodboldskole uge 26.

Der er 39 tilmeldt vores fodboldskole her med udgangen af april måned.

 

Sponsor

JK informerede om sponsordatabasen og indskærpede at alle informationer/aftaler skulle skrives i den.

 

Trænerudvalg

Vi har måtte skifte ud i trænerstaben. Således er Frank, Morten (U14), Carsten Becker (U-10), Ulrik Nørgaard (U-8) Thomas (U14 pi) Bjørn Nørgaard (U-9 pi) pause.

 

U-17 99-00-01                      Morten Eriksen Peter Voss

U-14 (03-04                          Christian Konradsen

U-12 (05)                             Michael Jægergaard, Jonas Olsen Matthias og Frederik Germann

U-11 (06)                             Palle Andersen.

U-10 (07)                             Adam, Leis

U-9 (08)                               Stefan Percovic, Flemming Christiansen, Jan Andersen

U-8 (09)                               Rasmus Dam

U-6-U-7 (10-11)                    Peter Rydahl Victor Bartholdy

U-5 (12)                               John Tøms, Lucas

 

Piger

U-16 pi                                 Brian Kirkegaard, Tom Buch, Jørgen

U-13-12-11-10-09                 Rikke, Schneider

U-8-U-7-U-6                         Simon, (Bjørn)

 

Annonce i ugeavisen

FFK havde en halv side i ugeavisen i uge 17 for at profilere vores pigeafdeling. Annoncen er lavet således at den kan printes i A3 og sættes op på skoler mm. Det vil Brian tage aktion på

 

Bookning af kunstgræs og inde tider 2017 – 2018

Henrik og jeg har været til møde i Hundested omkring lokale / kunstgræs bookning sæson 2017 / 18

Vi har fået således.

Fr-værk Hallen

!7.-2. og 18.-2. (inde stævne)

Enghave

Onsdage        1600-1900

Lørdage         0800-1300

 

 

 

Kregme skole

Store sal

Mandage        1700-1900

Onsdage        1700-1900

Fredage         1900-2200

Lille sal

Tirsdage 1900-2100

Torsdage 1700-1900

Festsalen (rådhuset) (afslutning)

18.-11

 

Vi kunne ikke blive enige om kunstgræstider. Så det blev besluttet, at der indkaldes til møde med de involverede partnere. Her vil Kommunen så sidde for bordenden

 

Cafeens anvendelse uden for normale åbningstider

Bestyrelsen besluttede at indføre nye regler for anvendelse af cafeen uden for normale åbningstider.

LK ville indkalde trænere ledere mm for information.

 

Træner kabale

Der er en stor udfordring at finde ungdomstrænere og bestyrelse diskuterede forskellige nye tiltag.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående at JR, JK, LK og JK Gruppen kan selv vælge at indkalde andre deltagere

 

Evt.

HJ bad om at der blevet taget kontakt til alle trænere for at opdatere medlemslister

Der var et ønske om nogle opdateringer på hjemmesiden JK ville tage action på det.