Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 11/4-2018

image
25. april 2018 kl. 20:20

Referat af bestyrelsesmødet den 11. april 2018


1. Orientering ved formanden John Rydahl (JR)


JR bød velkommen til mødet.

 

2. Sæsonstart 2018 er vi klar

I weekenden den 14.-15. april starter sæsonen op på Frederiksværk Stadion. JR ønskede en status på, om vi var klar.

 • Baner klar, men der er fejl ved opkridtning. JK følger op
 • Nu måltavle bliver sat op inden weekenden
 • Nyt lydanlæg afprøvet og i orden
 • Kampprogram er sat op med annoncører, og Thomas Thomsen (TT) tager aktion på indhold.
 • Cafe klar
 • Indgang klar
 • Grill klar


3. Budget 2018 ved Gitte Nielsen (GN)


Alle konti blev gennemgået og justeret. Resultat udviser et underskud på kr. 50.000. Bestyrelsen fandt det tilfredsstillende, med tanke på at der var investeret i flere ting. Bl.a. nyt lydanlæg og stadionur, ny ovn og Playstation.


Endvidere har klubben ydet et større tilskud til de ældste ungdomshold tur til Holland og Senior 1 og 2 træningslejr.


Budget 2018 blev herefter godkendt.

 


4. Status ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)


Vi må desværre konstatere, at samarbejdet med Ølsted IF omkring U-15 må stoppe med udgangen af juni måned Der er kun en pige tilbage fra Ølsted, og hun har valgt at melde sig ind i FFK. Fremover bliver der kun trænet og spillet kampe på FFK anlæg. Samarbejdet slutter nu først medio juni.


Vi har trukket vores U-18 pigehold, men vi har fasthold alle spillere, der var tilbage. Otte spillere vil fremover spille med omkring kvindesenior, og tre spillere vil spille med omkring U-15 piger.


Vi har fået oprettet en helt ny årgang U-6 (12) med to nye trænere. Det er Kristian Ravn og Carsten Borglund.


Vi arbejder på at få oprettet en ny årgang U-5, U-6 (13-14).


Der er afholdt møde onsdag den 12. april med alle klubbens ungdomstrænere.

 


5. Senior ved Thomas Thomsen (TT)


Omklædning 4, der skal indrettes til omklædning for klubbens trænere, skrider frem.


55 seniorerne havde tilmeldt sig mormormad, og der blevet givet forskellige informationer fra TT.


Damesenior er nu slået sammen med U-18 piger, og det tegner meget lovende. Mellem 16-20 spiller deltager i træningen.


Næste senior træner møde er den 26. april.

 


6. Administration ved Jørgen Kolters (JK)


Kommende arrangementer:

 1. april – 4. maj 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

28.maj-4.juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

 1. juni cafe og terrasse udlånt til senior Idræt.

11.-15. juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

 1. juni Dan Steel arrangement.

18.-22. juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

 1. juli Amerikaner stævne.

30.-3. august Fodboldskole.

 1. august. Amerikanerbesøg.

27-31. august 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

 1. september FFK Cup.

 2. november Generalforsamling.

 3. december julefrokost i Gjethuset.

 

Trænerrådgiver

FFK har ansøgt DBU om at få tilknyttet en trænerrådgiver. Vi har desværre fået afslag med denne begrundelse:

Vi har modtaget 28 ansøgninger – og i dette forløb skal vi bruge 18 stk., så det blev desværre ikke jeres klub, der blev udvalg denne gang. ”


Fodboldpas. Ny data beskyttelse lov.

Der har været et stort arbejde med at få opdateret vores medlemslister, men vi er tæt på at være i mål.


Kontingent

At kontingent er sent ud med betaling medio april


Fodboldskole 30.juli – 3. august Uge 31

Fodboldskolen bliver afviklet i uge 31 og her med udgangen af januar er der 23 tilmeldte.


Julefrokost 2018

Der er 7 tilmeldt. Datoen bliver lørdag den 1. december


Stævne på kunstgræs

Forløb planmæssigt


Sponsor arrangement 9. maj på terrassen

Vi har fået overtalt Troels Bech sport direktør i Brøndby IF til at komme forbi til vores sponsor arrangement. Datoen bliver onsdag den 9. maj.


Opkridtning

Bane 2 vil blive kridtet op med 2, 8 mands baner og 2, 5 mands baner. Det er et stort løft, at vi nu kan gennemføre flere ungdomskampe ved klubhuset.


Amerikaner besøg 2018

Vi har taget kontakt til Sven Erik fra Sport International ang. besøg af amerikanske fodboldhold til sommer.

De vil meget gerne komme til FFK igen i år.

Vi har sagt ja til 2 datoer egentlig 3, men den ene er blevet aflyst

Den 11. juli kommer Kona Chrush fra Hawaii med 40 deltagere og den 7. august kommer der hold fra Sporting Iowa med 60 personer.


Hjemmeside

Hjemmesiden er blevet opdateret, og der mangler stadig lidt især på sponsordelen. Adm modtager meget gerne input ved fejl og mangler

 

7. Evt

Næste møde: mandag den 7. maj kl. 18:30