Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 11/12 - 2017

image
20. december 2017 kl. 09:03

Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2017

 

1. Orientering ved formanden (JR)

JR bød velkommen til den nye bestyrelse og en særlig velkomst til bestyrelsens to nye medlemmer.

Thomas Thomsen (TT) som var valgt til have ansvarsområde ”senior” og til Jimmi Jørgensen (JJ), som var valgt som bestyrelsesmedlem.

JJ vil primært arbejde med projekter på tværs af alle udvalg i klubbens organisation, med særligt fokus på strategier og kultur. JJ er særlig optaget af at styrke organisationen yderligere med fælles værdier på tværs af klubbens afdelinger og udvalg. Sportsligt vil JJ i tæt samarbejde med TT deltage i opgaverne i senior afdelingen.

 

Bestyrelsen ser således ud:

John Rydahl                         Formand

Gitte Nielsen                        Kasserer

Thomas Thomsen                 Senior

Henrik Jacobsen                   Ungdom

Jimmi Jørgensen                  Bestyrelsesmedlem

Nicolai Olsen                        Suppleant   

 

2. Budget 2018 ved Gitte Nielsen (GN)

Generalforsamlingen vedtog i 2016 at det fremadrettet skulle være den nyvalgte bestyrelse, der udarbejdede budget for det kommende år. Derfor skulle budgettet for 2018 hurtigt på plads. GN bad udvalgsformænd og administration om at fremsende budget for deres ansvars område til GN seneste den 4. januar. Planen var så, at budget 2018 skulle på plads på bestyrelsesmødet i januar.

 

3. Generalforsamling

JR spurgte, om der var nogen bemærkningen til afviklingen af generalforsamlingen. Bestyrelsen havde intet at bemærke, og alt var forløbet planmæssigt.

 

3. Status i senior og ungdomsafdeling

TT, som var ny som ansvarlig for seniorafdelingen, havde allerede indkaldt diverse trænere og andre aktører omkring seniorafdelingen til møde. Herefter og på næste bestyrelsesmøde i starten af januar vil TT komme med en detaljeret plan for et fremtidige arbejde i seniorafdelingen.

Henrik Jacobsen (HJ) oplyste, at alle årgange trænede her i vinter. Det så overordnet rimeligt ud med træner påsætning til diverse årgange, men der er dog årgange, der mangler assistenttrænere.

 

4. Administration ved Jørgen Kolters (JK)

Kommende arrangementer.

  1. januar Junior disko
  2. februar Indestævne i Frederiksværk Hallen
  3. februar Indestævne i Frederiksværk Hallen
  4. marts Kunstgræsstævne
  5. marts Kunstgræsstævne
  6. juli Amerikaner stævne
  7. juli Amerikaner stævne

 

Lydanlæg.

Vi har fået lavet vores lydanlæg på stadion. Det vil sige, at vi nu kan stå næsten overalt på stadion og speake. Det er Jesper Lyd fra Gjethuset, der har lavet det. Det er blevet rigtigt godt og en fin lyd. Vi har fået nye antenner monteret og en helt ny mikrofon.

 

Holdsamarbejde med Ølsted IF omkring U-13 og U-15 piger

Der bliver stadig trænet sammen med Ølsted om mandagen, og planen var også, at vores piger skal til Ølsted og træne. Således har fire piger fra Ølsted allerede været ude og spille sammen med vores piger. I det nye år skal vi have formaliseret dette samarbejde.

 

Julefrokost

Vi har udelukkende modtaget positive tilbagemeldinger, og vi har endnu ikke hørt noget dårligt om julefrokosten. Lyden blev skruet ned kl. 24, og det var ikke så godt. Festen døde, og det betød helt sikkert noget for omsætningen. Regnskabet er endnu ikke færdigt, men vi vil komme ud med et flot overskud.

 

VM Stævne i hallen

Det er VM år, og vi tænker, vi laver et VM stævne i hallen og dropper Fastelavn og almindeligt indestævne. Holdene får landenavne, og vi prøver at lave et stævne med VM tema. Stævnet er sat i salg.

 

Kunstgræsstævne 24/3 – 25/3

Lørdag den 24. marts afvikles stævne for 8 mands hold, og om søndagen afvikler vi stævne for 3 og 5 mands hold. Stævnet planlægges afviklet over to dage, da det kneb sidste par med at få alle kampe afviklet, og det til tider var lidt kaotisk med så mange hold på en gang.

Stævnet er sat i salg.

 

Amerikaner stævne

Vi har taget kontakt til Sven Erik fra Sport International for at høre status på besøg til sommer af amerikanske hold. Vi er blevet tilbudt at få besøg af to hold fra Hawaii onsdag den 11. juli i årgang 03-04 og formentlig besøg af fire hold fredag den 13. juli. Grunden til at antallet af hold er mindre end tidligere år er, at FC Connecticut ikke kommer i år. Sven Erik melder tilbage i februar med præcist antal og årgange.

 

Sponsor

Ved regnskabsårets afslutning havde vi et tilgodehavende på kr. 114.00. Vi har vi nu fået ca. 78.000 kroner ind og mangler således 37.000 kroner. Arbejdet er startet igen med at skaffe sponsor til 2018.

 

Cafe.

Vi har haft besøg af fødevarekontrollen og har fået en elite smiley. Fint og mange tak til Eva. Eva ønsker desværre ikke længere at fortsætte med egenkontrol. JK overtaget ansvaret med egenkontrol.

 

5. Rekruttering af trænere til ungdommen

JR ønskede, at den nye bestyrelse satte fokus på, hvordan vi fremadrettet skulle rekruttere trænere til ungdommen. Vi blev hele tiden udfordret på at finde trænere og at finde de rigtige trænere med de rigtige kvalifikationer.

TT anbefalede at i brugte sociale medier mere. På Facebook var der blandt andet en gruppe, hvor man kunne søge, og som han vidste blev anvendt af mange trænere.

Bestyrelsen syntes, at vi fremadrettet skulle prøve at anvende de sociale medier, når vi skulle finde trænere.

 

6. Brugsretsaftale på vores klubhus

Vores brugsretsaftale for anvendelse af klubhuset udløber med udgangen af 2017, og Kommunen ønsker nye retningslinjer.

Et gennemgående nyt princip i udkastet til nye brugsretsaftaler for FFKs klubhus er, at enhver brug af den pågældende facilitet skal afspejles i kommunens lokalebookingsystem. Dette med henblik på at ledig tid i den pågældende facilitet kan udbydes til øvrige brugere, der oppebærer ret til anvendelse af kommunale lokaler til fritids- og foreningsbrug.

JR og JK har deltaget i møder med Kommunen om at få udarbejdet disse fremtidige aftaler. FFK er som sådan ikke uenig i, at når FFK ikke anvender klubhuset, kan andre bruge det. Men vi er meget opmærksomme på, at denne anvendelse skal være begrænset af aftaler og rettigheder.

 

7. Retningslinjer for idrætsforeningers salg af reklameplads i Halsnæs Kommunes haller og idrætsanlæg

Kommunen har udarbejdet et forslag til nye retningslinjer til salg at reklameplads på kommunens haller og idrætsanlæg.

FFK har i samarbejde med MLI, Heros og Ølsted fremsendt et høringssvar til forslaget, som vi finder har nogle meget drastiske ændringer.

Vi har en klar forventning om at komme i dialog med Kommunen inden et endelig forslag vedtages.

 

8. Opsætning af pokaler m.m

På generalforsamlingen var der et forslag fra Christian Bartholdy. Han syntes, at det var synd og en skam at klubbens pokaler, vimpler og historie ikke var mere synlig i klubhuset.

Bestyrelsen besluttede, at nedsætte en arbejdsgruppe med JR som formand

 

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. januar kl. 18:30.