Menu

Referat af bestyrelsesmøde d 11/1 2018

image
21. januar 2018 kl. 13:45

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2018

 

1. Orientering ved formanden John Rydahl (JR)

JR bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde. Som opfølgning på kommende brugsretsaftaler for klubhuset og kommende retningslinjer og sponsorater var FFK sammen med andre foreninger indkaldt til møde på kommunen. FFK har indsendt høringssvar, og med baggrund i disse er vi indkaldt til møde den 7. og 8. februar. Formålet med disse møder er, med afsæt i de indsendte høringssvar, at gennemgå det udkast til nye retningslinjer på området, som er udarbejdet, herunder at kvalificere dette yderligere. JR og Jørgen Kolters (JK) deltager.

 

2. Budget 2018 ved Gitte Nielsen (GN)

GN havde fremsendt første budgetudkast for 2018. Alle konti blev gennemgået, og der var stadig konti, der var usikkerhed om. Derfor kunne det endelig budget 2018 ikke besluttes. På mødet den 5 februar forventes budget 2018 endelig at besluttes.

 

3. Indkøb af nyt stadion ur / måltavle

Bestyrelsen besluttede, at indkøbe nyt stadion ur /måltavle jf. fremsendte tilbud.

 

4. Status i seniorafdeling ved Thomas Thomsen (TT)

Thomas Thomsen (TT) fremlagde en opfølgning på de områder, der var blevet vendt på mødet med vores trænerstab omkring senior 1 og 2.

 • Der er opstartsstævne i hallen d 20. januar med efterfølgende spisning i klubhuset.
 • Bestyrelsen godkendte, at der tilknyttes en ekstra træner i senior regi, og TT tager kontakt til trænerstaben.
 • TT følger op på afholdelse af træningslejr, og måden den skal gennemføres på.
 • TT tager kontakt til kvindesenior med henblik på en evt. træningslejr eller lignende.
 • Senior 1 ønsker et større set-up omkring deres hjemmekampe. Det vil klubben prøve at efterleve. TT kommer med oplæg.
 • Omklædning 4 indrettes til træner omklædning både for ungdomstrænere og seniortrænere. TT tager aktion på dette.

 

5. Status ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)

Henrik Jacobsen fortalte, at planlægningen af årets stævner og ture var gået i gang.

 • Der planlægges på en tur til Holland i Pinsen for klubbens ældste ungdomsårgange og de yngre planlægges, at de skal deltage i Lions Cup i Kalundborg.
 • Der afholdes Junior Disko i klubben fredag den 19. januar

 

5. Administration ved Jørgen Kolters (JK)

Kommende arrangementer:

 1. januar: Juniordisko
 2. februar: Indestævne i Frederiksværk Hallen
 3. februar: Indestævne i Frederiksværk Hallen
 4. feb: Kursus Halsnæs / Fr-sund Kommune
 5. marts: Kursus Halsnæs Fr.sund kommune
 6. marts: Kursus Halsnæs Fr-sund Kommune
 7. marts: Kursus Halsnæs Fr.sund kommune
 8. marts: Kunstgræsstævne
 9. marts: Kunstgræsstævne
 10. juni: Dan Steel arrangement
 11. juli: Amerikaner stævne
 12. juli: Amerikaner stævne

     30.-3. august: Fodboldskole

     1: september FFK Cup

 

Velkommen i FFK

Vi har lavet et oplæg i samarbejde med DBU Sjælland til en folder, der skal udleves til nye medlemmer og forældre. Folderen skal både laves i hard copy og ligge elektronisk på vores hjemmeside.

 

VM Stævne i hallen 17.-18. februar

Her 5 uger før stævnet er der tilmeldt 90 hold. Det er rigtig mange hold. Det viser, at vores VM stævne har fanget interessen rundt omkring i klubberne. Vi har hold med fra klubber, som vi normalt ikke ser i Frederiksværk. Holbæk, Amager, Gentofte mv.

 

Kunstgræs stævne 24.3 – 25.3

Det er 12 tilmeldte hold. Vi har endnu ikke sat fokus på dette stævne, men vi tror nok, der skal komme mange tilmeldinger, når diverse hold påbegynder træning.

 

Fodboldskole 2018

Den afvikles i uge 31.

 

Novo Nordisk

Novo Nordisk har en fond, som man kan søge midler hos.

Vi har søgt om kr. 20.000 til indkøb af 5 stk. M-station Talent. M-station talent skal bruges til udvikling af tekniske færdigheder hos vores yngste medlemmer.

 

KM Sport aftale

Vores aftale med KM Sport er udløbet her med udgangen af 2017.

Vi har fået fremsendt et nyt oplæg til en aftale gældende for perioden 2017-2020 (4 årig)

JR og JK afholder møde med KM sport i nær fremtid.

 

Træner ungdom

Vi mangler assistenter til U-15, U-13, U-9 og U-6 på drengesiden, og på pigesiden mangler vi til U-18 piger.

Drenge

U-15 (03-04)                        Christian Konradsen

U-13 (05)                             Michael Jægergaard, Casper Kiøboe, Betina

U-12 (06)                             Leis, Mads Avnsbo

U-11 (07)                             Adam, Magnus Avnsbo

U-10 (08)                             Lillebror, Jan Andersen

U-9 (09)                               Rasmus, John

U-8 (10)                               Nenad, Venjamin, Thomas Schrøder

U-7 (11)                               Peter Rydahl, Nicklas, Kim Reinbech

U-6 (12)                               Jan Eriksen   

Piger

U-18 (01-02-03)                    Brian, Jørgen

U-15 – U-13 (04-05-06-07)    Schneider, Becker

U-10 - U-9 (08-09-10)           Simon           

 

Specific træner                     William

Målmandstr.                         Tom, Pagh

 

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5 februar kl. 1830.