Menu

Referat af bestyrelsesmøde 7. november

image
18. december 2019 kl. 09:22

Vedr.              Referat af bestyrelsesmødet den 7. november 2019

                      Fraværende Thomas Thomsen (TT). Nicolai Olsen (NO)

1. Regnskab 2019. Resultat

Regnskabet udviste et overskud på ca. 5.000 kroner. Bestyrelsen fandt regnskabet tilfredsstilnede og godkendte det. Der kan komme mindre rettelser efter at vores revisor har udarbejdet endeligt regnskab

 

2. Kontingent stigning 2020. Forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen har et ønske om at styrke ungdommen generelt. Vi må forvente øgede udgifter. Derfor besluttede bestyrelsen, at fremsætte dette forslag til generalforsamlingen

                                           2019               2020               Stigning

Senior                                  1700               1700               -                                         

Kv. senior                            1000               1100               100               

Old boys, veteran                 1300               1300               -                    -

11 mands ung                      1170               1350               180               

8 og 5 mands                       950                1100               150                                     

3 mands                               650                700                50

 

3. Bestyrelse 2020

TNT og Nicolai Olsen stopper i bestyrelsen til generalforsamlingen. John Rydahl (JR) var i gang med at findkvalificerede afløserede til at opfordre til at stille op til valg på generalforsamlingen                     

Øvrige der er på valg er villige til genvalg    

 

4. Get2Sport,

Jørgen Kolters (JK) holdt endnu et møde med Lars Kruse fra DIF, Jesper Terkildsens idrætskonsulent kommunen og medarbejdere fra Lejerbo Her blev følgende slået fast

Hele essensen for et DIF get2sport tiltag er dermed baseret på et konkret samarbejde med den lokale fodboldklub. Et samarbejde, der har følgende formål:

 

 1. Kan vi blive bedre til at fastholde de børn fra boligområdet (og deres forældre), der allerede er en del af FFK.
 2. Kan vi i samspil med helhedsplanens medarbejdere formidle det rigtige fodboldtilbud til børn/unge i boligområdet. Har vi faciliteten, hvilke tidspunkt er bedst, hvilken målgruppe er oplagt?
 3. Hvordan laver vi efterfølgende brobygning til FFK – Den gode modtagelse – Hvordan rykker vi træning fra boligområde til FFK – Hvad gør vi i vinterpausen – Fælles stævne mellem helhedsplan og FFK.

Vi besluttede at prøve at starte op med 3 gange træning inden jul. Vi har allerede været på besøg engang i boligområdet, hvor der mødte 8 børn op.

Vi forventer at ”træne” en gang om ugen og der er 3 personer der har sagt ja til at være med omkring.

Lejerbo skal stille med en person der indgår i samarbejdet.

Bestyrelsen besluttede at FFK gerne vil indgå i et fremtidigtig samarbejde ud fra de betingelser der var sat op.

 

GN er villig til genvalg som kasserer. MH er villig til genvalg som bestyrelsesmedlem ungdom

 

5. Afslutningsfest

Bestyrelsen besluttede hvordan de enkelte priser skulle fordeles

Årets ungdomsleder Peter Rydahl

Album Allan Larsen

 

7. Orientering fra administrationen

Kommende arrangementer.

4.-11 – 8.-11. H2O Camp

11.-11. – 15.-11. H2O Camp

 1. november Fodboldafslutning
 2. november Generalforsamling
 3. november cafe Dan Steel
 4. december cafe Senior idræt
 5. december cafe kvinde senior
 6. december Julefrokost
 7. februar Inde stævne hallen
 8. februar inde stævne hallen

9 marts kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune

 1. marts Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 2. marts Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 3. marts Kursus Halsnæs Fr-sund Kommune
 4. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 5. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 6. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 7. oktober Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune

 

Kontingent

Vores samlede kontingent indtægter i 2019 er ca. 325.000. Vores kontingent indtægt hos senior er faldet fra 115.000 til 76.000. Vores ungdomskontingent er steget fra 205.000 til 258.000 kroner

Endnu engang har næsten alle betalt. Der er således kun 12 medlemmer, der står i restance med et samlet tilgodehavende på kr., 6025,00

 

EM i Frederiksværk Halen 15.-16. februar

Tilmeldingen til vores stævne er startet og 12 ude fra kommende hold har tilmeldt sig her med udgangen af oktober

 

Julefrokost i Gjethuset lørdag den 7. december

300 har tilmeldt sig julefrokosten her med udgangen af oktober.

 

7. Evt

Martin Holm (MH) havde undersøgt mulighederne for, at FFK kunne starte Fodbold Fitness for kvinder op i FFK

Et tilbud der henvender sig til kvinder, der gerne vil spille fodbold uden at være forpligtigede til at skulle spille kampe.

Bestyrelsen så meget gerne, at dette blev startet op i FFK, men vi skulle sikre os, at vi havde en tovholder på så vi har sikre på, at vi kunne gennemfører det over en længere periode.

MH forventede at det kunne starte op til foråret.