Menu

Referat af bestyrelsesmøde 3. september

image
05. oktober 2018 kl. 13:41

Referat af bestyrelsesmødet den 3. september 2018

Afbud             Jimmi Jørgensen (JJ) mødt 20:15

 

1.Orientering ved formanden John Rydahl (JR)

Kommunen har meddelt, at bane 1 og 2 vil blive efter sået her i efteråret. Derfor besluttede bestyrelsen, at for også fremover at have gode kamp baner så bliver der ikke spillet på bane 1 og 2 i dette efterår.

Som besluttet på et tidligere møde vil vi nu gå i gang med at sætte video overvågning op i cafeen.

Den 29 november afholdes generalforsamling og status for valg på generalforsamlingen af bestyrelse er følgende:

Formand,                             JR, På valg

Kasserer                              Gitte Nielsen (GN) ej på valg

Bestyrelsesmedlem ungdom Henrik Jacobsen (HJ) ej på valg

Bestyrelsesmedlem senior    Thomas Thomsen (TT) på valg

Bestyrelsesmedlem              (JJ) på valg

Suppleant                             Nicolai Olsen (NO) på valg

 

2. Status økonomi ved GN

Budgettet var blevet realiseret og det udviser et forventet underskud på ca. 55.000 ved regnskabets årets afslutning

Bestyrelsen godkender det realiserede budget set i lyset af de mange ekstra investeringer, der var foretaget i løbet af året

 

3. Status ungdom ved (HJ)

Generelt går det godt i ungdommen. Vi oplever en stigende vækst af medlemmer og vi nu i langt de fleste årgange er repræsenteret med 2 hold.

Målmandstræningen er meget velbesøgt og det kniber for vores målmandstrænere at kunne håndtere og lave kvalificeret træning til alle de målmænd der møder frem. Vi vil overveje et evt. andet set up fremadrettet.

Vi har haft 3 årgange af sted til store stævner her i august. Vores U-16 drenge deltog i Brøndby Cup og vores U-11 piger og U-14 drenge deltog i Kronborg Cup

Fantastiks fodboldstart for piger.

Vi har afviklet et projekt i samarbejde med DBU som hedder ”Fantastisk fodbold start for piger” Det har kørt 5 torsdage og målet var, i vi skulle have piger i alderen 5-8 år til at spille fodbold i FFK. Den førets gang mødte der kun 4 piger og 5 og sidste gang var der 12 piger til træning, så det må siges at være godkendt.

Heldigvis vil Martin (som var ansat af DBU de 5 gange) gerne forsætte med pigerne. Det bevirker nu, at vi har fået fyldt et stort hul op på pigesiden og dermed tilbyde fodbold for piger fra 5 år.

Den første træning i samarbejde med Brøndby IF for vores U-14 drenge er gennemført. Der er yderligere planlagt 7 træninger hen over efteråret

 

4. Status senior ved Thomas Thomsen (TT)

Arbejdet med at få træner kabalen til at gå og efter denne sæson er gået i fuld gang.

Vi har desværre matte trække vores serie 6 hold

 

5. Status administration ved Jørgen Kolters (JK)

Kommende arrangementer.

  1. september Kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
  2. oktober Kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
  3. oktober kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
  4. november Fodboldafslutning
  5. november Generalforsamling.
  6. december julefrokost i Gjethuset.
  7. februar Ungdomsstævne Frederiksværk hallen
  8. februar Ungdomsstævne Frederiksværk Hallen

 

Børnestævne – Dm i straffespark lørdag den 1.september. Stævner generelt.

Vores stævne gik fint. Vi nåede op på 38 hold og da stævnet var koncentreret om få timer var der rigtig mange mennesker på stadion.

Endnu engang præsenterede vi vores klub på bedste vis.

På vores 3 gennemførte stævner i 2018 har vi haft omkring 200 hold igennem.

Trænerkursus for vores egne trænere.

Til vores trænerkursus ” Ny træner og hvad så” havde vi 8 deltagere med. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger og det er helt klar et kursus, som skal gentages til næste forår.

Træner påsætning efterår

U-19                                     William, Steffen

U-16                                    Christian Konradsen, Allan Larsen

U-14                                     Michael Jægergaard, Jonas Olsen, Casper Kiørboe

U-13                                    Filip Leis, Magnus Avnsbo, March Oxenløve

U-12                                    Adam, Rune m. fl.

U-11                                    Henrik Jacobsen, Jan

U-10                                     Rasmus Dam, John Rydahl,

U-9                                      Nenad, Venijamin , Thomas. Flemming C

U-8                                      Peter R, Kim Reinbeck, Nicklas Andersen

U-7                                      Carsten Borglund, Kristian Ravn

U-6-U-5-U-4                         Michael Kragh m. fl

U-15-U-14 pi                         Christian Schneider, Carsten Becker

U-11- U-10 -U-9 pi                Simon

U-8-U-6–U-5 pi                     Martin Holm   

 

Julefrokost 2018

Musikken er booket og invitationen er lavet til vores julefrost. Vi sender invitationer ud i denne uge (uge 36).

Håbet er omkring 400 deltagere

 

Cafe.

Der har været afholdt cafemøde og fået lavet en plan for vagterne i efteråret. Der er huller i planen, men vi håber vi får dem besat hen ad vejen. Der vil være åbent på tirsdage og torsdage og på lørdage, hvor der er kampe. Mormormad kom flot fra start med 120 til spisning

 

6. Skematisering af FFK ved (JJ)

JJ i gang satte en proces, der skal skematisere FFK. Hvad er i for en klub, hvilke opgaver løser vi, og hvem skal løse de forskellige opgaver. Processen skal munde ud i, at vi præcist for beskrevet, hvordan og hvem, der løses de forskellige artede opgaver i klubben og når nye træder til i vores organisation så vil de kunne finde en beskrivelse af hvordan opgaver løses i FFK

Det er en proces som blev i gang sat på mødet og skal forløbe hen over efteråret.

Skematisering af klubben vil fremover være et fast punkt på dagsorden til kommende bestyrelsesmøder

 

7. Evt

Næste møde mandag den 1. oktober