Menu

Referat af bestyrelsesmøde 20. juni 2018

image
05. oktober 2018 kl. 13:38

Referat af bestyrelsesmødet den 20. juni 18

Afbud             Jimmi Jørgensen (JJ) og Nicolai Olsen (NO)

 

1.Orientering ved formanden John Rydahl (JR)

Der har været indbrud i klubhuset og i cafeen. Det blev besluttet at låsen til køkkenet udskiftes og der opsættes video overvågning i køkkenet. JR indskærpede, at når sidste mad forlod klubhuset at man var bevist om sit ansvar for at tilsikre at alle døre var låst.

Pr. 1. august vil vi få nyt nummer på Mobile Pay (MP) og JR bad om at alle mærkater med MP nummer blev udskiftes og vi fik gjort opmærksom på hjemmeside mm at vi ville få nyt MP nummer

I kassernes fravær bad JR alle om at indsende tilrettet budget til kassereren så budgettet kunne blive justeret.

 

2. Status ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)

Leg med bold. Tumlinge bold. Vi har fået startet en ny afdeling op, hvor tilbuddet retter sig til børn mellem 2 og 5 år. Tanker er forældre sammen med deres børn kan komme op og ”lege” lidt sammen og på den måde blive sluset ind i klubben Det fungere umiddelbart fint Vi har allerede modtaget 15 indmeldelser på nye medlemmer.

Fantastisk Fodbold Start for piger I samarbejde med DBU Sjælland har vi starter et tilbud op der henvender sig til piger mellem 5-8 år. DBU Sjælland stiller instruktør til rådighed 5 gange og de påstår at når de slipper det så har de fået forældre til at tage over. Vi har desværre ikke i nogle år været i stand til at starte pigefodbold op i den alder så det er vigtigt at vi får gang i det hvis vi vil holde gang i fødekæden De 2 første gange har der været 5 og 8 nye piger. Det er ikke helt gratis vi skal betale kr. 2000 for den støtte DBU Sjælland giver. Vi har for første gang målrettet søgt at rekruttere nye medlemmer. Der er blevet annonceret på FB og diverse opslag i børnehaver og skoler. Der er blevet lavet en folder som er delt rundt.  Det bliver spændene at følge.

Trænerkursus for vores egne trænere. Den 15. august kommer Richard Lilja og afholder et inspirationskursus om overgangen fra 8 – 11 mands fodbold. Den 22. august kommer Richard igen og afholder et kursus. Der hedder ”Ny forældre træner og hvad så” Richard er dygtig så det er i gode hænder Begge kurser er af ca. 4 timers varighed. Vi er i dialog med Jan Jacobsen DBU om at komme op og afvikle et lille kursus til de forældre, der har med vores børn mellem 2 – 5 år. Formålet med kurset er at klæde forældrene på således at børnene oplever glæde, succes og tryghed ved legen med bolden. Det er et kursus på blot 2 timer.

Brøndby samarbejde om ekstra træning Vi var blevet enige om, at vores U-14 skulle tilbydes en form for ekstra træning. Joga Bonito var på tale med efter at have kommet i dialog med Brøndby er vi blevet enige om, at det er dem der skal gennemføre det. Der er planlagt 7 gange hen over efteråret.

 

3. Senior ved Thomas Thomsen (TT)

Vi har tilmeldt et U-19 hold til efterårets turnering. De forventes at starte træningen omkring 1. juli. De vil gerne afvikle deres hjemmekampe om fredagen.

Der er indkaldt til møde med trænere omkring senior 1 og 2 for at evaluere sæsonen og kikke fremad mod den nye sæson.

Vi er tilmeldt Mitsubishi Cup i Hundested som optakt for senior 1 til den nye sæson.

 

4. Administration ved Jørgen Kolters (JK)

Kommende arrangementer.

  1. juni Dan Steel arrangement.

18.-22. juni 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

  1. juli Amerikaner stævne.

30.-3. august Fodboldskole.

27-31. august 0900-1400 Halsnæs Kommune lån af klubhus.

  1. september FFK Cup.
  2. september Kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
  3. oktober Kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
  4. oktober kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
  5. november Generalforsamling.
  6. december julefrokost i Gjethuset.

Træner påsætning efterår

Vi mangler en træner til U-12 dr til den kommende sæson

U-16               Christian Konradsen, Allan Larsen

U-14               Michael Jægergaard, Jonas Olsen, Casper Kiørboe

U-13               Filip Leis

U-12               ?

U-11               Henrik Jacobsen, Jan

U-10               Rasmus Dam, John Rydahl

U-9                Nenad, Venijamin , Thomas

U-8                Peter R, Kim Reinbeck, Nicklas Andersen

U-7                Carsten Borglund, Kristian Ravn

U-6-U-5-U-4   Michael Kragh + forældre

U-15-U-14 pi   Christian Schneider, Carsten Becker

U-11- U-10 pi  Simon

U-8-U-6 pi      Martin Holm    ’

 

Tilmeldte hold efterår

Det er positivt at vores U- 14 drenge nu spiller i meste rækken, vores U-16 drenge er tilmeldt i række 1 og vores U-13 drenge spiller nu i række 2. Alle er rykket en række op. Det går den rigtige vej.

Af helt nye hold under DBU Sjælland har vi fået U-19, U-11 drenge og U-11 piger.

I alt tilmelder vi 17 hold under DBU Sjælland. Tilmelding til DGI er endnu ikke foretaget.

 

Serie 2

Serie 4

Serie 5 - Efterår

Serie 6 - Efterår

U19 Drenge 1 (00-01) Efterår

U16 Drenge 1 (03) Efterår

U16 Drenge 3 (03) Efterår

U14 Drenge Mester (05) Efterår

Kvindeserie 2 - Efterår

U15 Piger 2 (04) Efterår

U14 Drenge 8-mands (05) Efterår

U13 Drenge 8-mands 2 (06) Efterår

8-Kvindesenior 1 - Efterår

U14 Piger 8-mands 2 (05) Efterår

U12 Drenge 4 8-mands (07) Efterår

U11 Drenge 3 8-mands (08) Efterår

U11 Piger 2 8-mands (08) Efterår

 

 

 

 

Amerikanerbesøg

Onsdag den 11. juli kommer der 2 hold fra Hawaii.

Gruppen er på ca. 50 personer og de kommer med 2 hold. Et hold der skal møde vores U-15 (dr) og et hold der skal møde vores U-13 (dr). Efter fodbold er der spisning på terrassen.

 

Fodboldskole 30.juli – 3. august Uge 31

Fodboldskolen bliver afviklet i uge 31 og der er 50 tilmeldte. Fordelt med 20 piger og 30 drenge

Der er påsat trænere

 

5. Evt