Menu

Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

image
05. november 2018 kl. 08:11

Referat af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2018


Afbud             Jimmi Jørgensen (JJ) mødt 19:45


1.Orientering ved formanden John Rydahl (JR)

JR havde med stor glæde læst orientering fra administrationen omkring medlemsudvikling i perioden 2016-2018.


Vi har i de sidste 3 år bl.a. sat fokus på at øge antallet af medlemmer ved at iværksætte forskellige rekruttering tiltag. Derfor var det meget positivt, at læse, at FFK har øget antallet af medlemmer med 79 i løbet af 2018. JR påpegede, at det er vigtigt, at vi også husker at fortælle de gode historier i FFK. Orienteringen fra administrationen omkring medlemsudvikling fremgår senere i dette referat.

 

2. Status økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

Regnskabsåret slutter med udgangen af oktober måned. Der var stadig restancer der ikke var betalt. Således manglede der ca. 80.000 kroner i kontingent at blive betalt. Der var også andre restancer som ikke har betalt.

Klodsen i cafeen er lukket.


3. Status ungdom ved Henrik Jacobsen (HJ)

HJ havde også læst orientering fra administrationen og det var positivt havde ved selvsyn godt kunne se, at vi er blevet mange flere børn, der spiller fodbold i FFK.

Vi oplever vækst på medlemmer og generelt det går godt i ungdommen.

Vores 3 ældste ungdomsårgange klarer sig flot og det er ikke urealistisk at vores 3 ældste drenge årgange i det nye år vil spille i DBU Sjælland bedste række og vores ældste pige årgang vil som minimum spille i række 1. En meget positiv udvikling og en målsætning, der er blevet opfyldt.

 

4. Status senior ved Thomas Thomsen (TT)

Jacob Olsen (JO) har ønsket at blive løst fra sin aftale som cheftræner for senior 1 efter efterårets sidste kamp. Dette har TT taget til efterretning. Arbejdet med at finde et nyt set up for senior 1 er i fuld gang og bestyrelsen gav TT prokura til at fortsætte arbejdet og finde en løsning på træner situationen omkring senior 1 inden for de økonomiske rammer som bestyrelsen fastlagde.

Niels Lindegaard (NL) har efter aftale besluttet at stoppe som senior 2 træner efter efterårets sidste kamp. Her er arbejdet også gået i gang med at finde afløser for NL.

Jørgen Kolters (JK) spurgte ind til færdiggørelse af træner omklædnings rummet og kvinde omklædningsrummet. TT og JR ville sætte gang idet snarest

 

5. Status administration ved JK

 

Kommende arrangementer.

 1. september Kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
 2. oktober Kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
 3. oktober kursus Halsnæs/Fr.sund Kommune
 4. oktober. Halsnæs Idrætsråd Dialogmøde - Cafe udlånt
 5. november Fodboldafslutning
 6. november Generalforsamling
 7. november Cafe udlånt til Dan Steel julefrokost.
  1.december julefrokost i Gjethuset.

5 december cafe udlånt til Senior Idræt

 1. februar Ungdomsstævne Frederiksværk hallen
 2. februar Ungdomsstævne Frederiksværk Hallen

 

Medlemsudvikling i perioden 2016 - oktober 2018

FFK er inde i en stor udvikling på medlemssiden. For første gang i mange år vokser vi voldsomt på antallet af medlemmer. Således er i vokset fra 398 til 477 aktive medlemmer i fra 2017 til 2018. En stigning på 79 medlemmer = stigning på ca. 25 procent. Imponerende. Stigningen skyldes. Bl.a. at vi har sat 3 initiativer i gang med henblik på at rekruttere. Tumlingefodbold for børn mellem 2-5 år har givet ca. 23 nye medlemmer, fantastisk fodboldstart for piger har giver 13 nye medlemmer og vores nye U-19 hold har givet en tilgang på 12 nye medlemmer Udover det så udvikler vores eksisterende årgange sig fint med en pæn tilgang af nye medlemmer. Der er ingen ungdoms årgange, der oplever faldende medlemstal og langt de fleste årgange oplever en stigende vækst. Det er også det er værd at bemærke, at vi er over 100 piger i FFK

2018

Alder

Drenge

Piger

i alt

2018

0-12

170

52

222

2018

13-18

83

30

113

2018

19-24

51

10

61

2018

 25-60

72

11

83

2018

I alt

374

103

477

 

2017

Alder

Drenge

Piger

i alt

2017

0-12

151

40

191

2017

 13-18

51

23

74

2017

19-24

48

9

57

2017

25-60

64

12

76

2017

I alt

318

84

398

 

2016

Alder

Drenge

Piger

i alt

2016

0-12

133

46

179

2016

 13-18

84

25

109

2016

19-24

49

3

52

2016

25-60

73

14

87

2016

I alt

339

88

427

 

                     

Træner ungdom

U-19                                     William, Steffen

U-16                                    Christian Konradsen, Allan Larsen

U-14                                     Michael Jægergaard, Jonas Olsen, Casper Kiørboe

U-13                                    Filip Leis, Magnus Avnsbo, March Oxenløve

U-12                                    Adam, Rune

U-11                                    Henrik Jacobsen, Jan, Lars Sandvad

U-10                                    Rasmus Dam, John Rydahl, Mads Eriksen

U-9                                      Nenad, Venijamin , Thomas. Flemming C

U-8                                      Peter R, Kim Reinbeck, Nicklas Andersen

U-7                                      Carsten Borglund, Kristian Ravn

U-6-U-5-U-4                         Michael Kragh m. fl

U-15-U-14 pi                         Christian Schneider, Carsten Becker

U-11- U-10 -U-9 pi                Simon

U-8-U-6–U-5 pi                     Martin Holm   

 

Christian Konradsen har meddelt, at han stopper med udgangen af denne sæson. Rune, der var ny træner på U-12 har meddelt, at han stopper. Adam stopper også på U-12

Michael Jægergaard stopper med U-14. Her er Jonas Olsen ansat som ny træner. Jonathan Witt er ansat som ny assistent på U-14

Vi har ca. 35 trænere tilknyttet vores U-afdeling.

 

Julefrokost 2018

Vi har ansøgt om momsfritagelse hos Skattestyrelsen på vores julefrokost og har fået ja til dette.

Her med udgangen af september har 230 tilmeldt sig julefrokosten.

 

Indbrud i klubhuset

Vi har igen haft indbrud. Denne gang desværre med tyveri af flere af vores ting

Vi har fået stjålet vores Receiver, TV, PlayStation med controller fjernbetjeninger, rulle stillads mm. Samlet løber det op i omkring 28.000 kroner. Vi har en selv risiko på 3500 på vores forsikring

Vi skal have overvejet, hvad vi vil gøre i fremtiden inden vi bestiller nyt elektronik. TT oplyste, at han var i fuld gang med at undersøge muligheden for at sætte video overvågning op i cafeen.

 

Kunstgræs banen fordeling

Det kunne ikke lykkedes at nå til enighed med Hundested og MLI om fordeling af tider på kunsten. Derfor er der indkaldt til møde med Kommunen en 25. oktober med henblik på at få det løst. Vi vil kræve mere tid ind tidligere.

 

6. Bestyrelse 2019

På valg til generalforsamlingen den 29. november er

Formand JR

Bestyrelsesmedlem senior TT

Bestyrelsesmedlem Jimmi Jørgensen (JJ)

Suppleant Nicolai Olsen (NO)

Alle ville gerne fortsætte og stille op til valg på generalforsamlingen

 

7. Afslutningsfest den 17. november

JK havde bokket lokale bestilt diskotek og lavet en forhåndsaftale om levering af mad. NO ville gerne være tovholder på festen. JK blev bedt om at få alle pokaler ind og skrive til de trænere, der skulle indstille til diverse priser. Invitation bliver sendt ud i denne uge (uge 40)

 

8 evt

Næste møde mandag den 5 november 18:30