Menu

Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2021

image
29. marts 2021 kl. 15:06

Vedr.              Referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 2021

                     

  1. Orientering ved Formanden (JR)

Formanden bød velkommen til dette team-møde. Træningen var nu kommet i gang i alle årgange og planen for kunstgræsbanen var på plads. Der har generelt været stort fremmøde i alle årgange.

Kommunen har afsat 22 millioner til idræts og motions investeringen i perioden 2021-2023 og bedt klubber m.m. om at fremsende evt. ønsker. FFK har fremsendt 3 ønsker. Etablering af en 8 mands kunstgræsbane på den eksisterende grusbane. Genetablering af vanding på stadion side. Mulighed for vanding på træningsbaner.

JR fortalte, at der er lagt nyt tag på terrassen, speaker boksen har fået nye vinduer og en del mindre vedligeholdes er foretaget af klubhuset.

 

  1. Orientering om økonomi ved Gitte Nielsen (GN)

Bestyrelsen har besluttet at overgå til et nyt kontingent system. Tidligere har vi opkrævet kontingent via Nets og tilsendte girokort. I det nye system vil vores medlemmer modtage opkrævning af kontingent via e-mail og skal samtidig tilmelde sig betalingsservice. Vi forventer at systemet er klar til 1. april og det vil sige, at kontingent for foråret 2021 vil blive opkrævet på denne måde. Der foregår pt en del arbejde med opsætning, mm men det kører planmæssigt så vi vil være klar til 1. april.

 

     3. Orientering senior ved Jimmi Jørgensen (JJ)

Der var desværre endnu ikke fundet en træner til kvindesenior. Træningen forgår sammen med U-18 pigerne, men der skal findes en løsning med egen træner. JJ er i dialog med kvinderne om at finde en løsning.

Der er fundet 2 personer til at stå for klubbens 3. hold i serie 6.

 

4. Orientering ungdom ved Martin Holm (MH)

Frederiksværk Fodbold klub har fået tildelt et Center i projektet, Playmakers Inspired by Disney.

At FFK er vært for projektet vil blive offentliggjort i april, hvor der vil være en national lancering af projektet og samarbejdet med UEFA/Disney om at styrke pigefodbolden i Danmark. Tilbuddet er et rekrutterings projekt, hvor vi skal få nye piger i alderen 5 – 8 år til at spille fodbold. Projektet skal køre i 2½ år og 30 klubber i Danmark deltager i projektet her iblandt FFK. Projektet skulle starte op omkring 1. april, men pga. Corona er det usikkert.

Vi skal have fundet 2 trænere, hvor af den ene skal være en kvinde til at indgå i projektet og skal deltage i en uddannelse.

Rasmus Dam (RD) ville være lave en form for medlemsundersøgelse. RD blev bedt om at komme med et oplæg.

Jørgen Kolters (JK) blev bedt om at kontakte FCK om evt. de kunne gennemføre fodboldskole i uge 26.

MH og RD ville undersøge muligheden og komme med oplæg på, at klubben kunne komme på en fælles ungdomstid i 2022. Som tiden er nu, er det ikke muligt at planlægge på i 2021.

FFK har indgået et samarbejde med Dans Fodtennis Forbund. Der vil blive etableret fodtennis baner på anlægget.

Vi har søgt midler gennem Kommunens udviklingspulje til indkøb af net m.m. og har fået bevilget kr. 17.000.

Der vil blive etableret E-sport i cafeen.

 

5. Orientering administration ved JK

De fleste sponsorere er kontaktet og tilbage meldingen er over vejende positiv. Forventningen er, at vi ender tæt på det budgetterede, men det er en usikker tid, vi lever i.  

Vi har søgt DBU ungdomsfond om midler til et socialt arrangement, som kan gennemføres, når klubhuset lukker op igen og fået tildelt kr. 8000. Disse midler vi gå til en form for fælles spisning.

Get2sport starter op igen den 15. marts.

 

6. Indretning af cafe og terrasse

Der blev besluttet at afsætte midler til indkøb af nye møbler til terrasse og cafe. Der blev nedsat et udvalg, der skulle komme med et oplæg til indretning. Udvalget består af JR; MH og hr. og fru Bartholdy.

 

JR oplyste, at man forventede at Time Winder blev gennemført i Pinsen. Det blev besluttet at FFK skal have en bod.