Menu

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2019

image
15. januar 2020 kl. 10:27

Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2019

Frederik Germann (FG) forlod mødet 19:30 efter punkt 2 var behandlet


1.
Orientering ved formanden

John Rydahl (JR) bød Allan Larsen (AL) og Lars Sandvad (LS) velkommen i den nye bestyrelse

AL primær arbejdsområde bliver ”senior” og LS er valgt som bestyrelses suppleant

 

2. Flere frivillige i FFK

FG havde haft møde med lederen af Kommunens frivilliges center, som havde givet masser af inspiration til hvordan man skaffer flere frivillige

Jørgen Kolters (JK) oplyste, at FFK havde ”købt” et klub udviklings forløb hos DBU Sjælland, der skulle hjælpe klubben med at sætte fokus på frivillighed og sætte gang i nogle helt konkrete initiativer for at skaffe flere frivillige.

Vi skal anerkende de frivillige. Derfor vil vi engang ugentlig anerkende en frivillig og fortælle en historie på vores Facebook side (LS)

Det blev besluttet, at nedsætte et frivilligheds udvalg som i første omgang består af FG og LS.

                     

3. Sociale medier

Martin Holm (MH) ønskede, at vores tilgang på de sociale medier blev styrket i 2020, så vi står stærkt som klub. De gode historier mv. skal opgraderes og fortælles så vi fortsat har tilgang af spillere. Hjemmesiden skal fin pudses, så den står med korrekte trænings tider og flotte billeder. Youtube skal åbnes i FFK regi.

Følgende blev besluttet

Vi bibeholder den hjemmeside vi har, men den skal opdateres med alle de rigtige informationer. (MH)

Der etableres en Youtube kanal. (Jimmi Jørgensen) (JJ)

 

4. Etablering af udvalg

JR ville havde, at der blev etableret nogle udvalg i FFK: Vi havde tidligere haft både et ungdomsudvalg og et seniorudvalg, men de eksisterede ikke længere. Det var vigtigt, at få flere til at tage en fom for ejerskab af klubben og det var vigtigt, at få aktiverede nogle flere hænder til at løse de mange opgaver

Opgaver og kompetence skulle lige fast inden etablering så forventninger var afstemt med kommende nye udvalgs medlemmer.

I første omgang blev et besluttet at etablere følgende udvalg

Senior udvalg. JJ og AL tager selv kontakt til mulige emner

Ungdomsudvalg MH tager selv kontakt til mulige emner

 

5. orientering fra administrationen

Kommende arrangementer.

 1. december cafe Senior idræt
 2. december Julefrokost Gjethuset
 3. december cafe kvinde senior
 4. december cafe Mc Donald

13.-17. januar H2O camp

 1. februar Senior idræt cafe fra 11:00-14:00
 2. februar Inde stævne hallen
 3. februar inde stævne hallen
 4. marts Stævne kunstgræs
 5. marts Stævne kunstgræs

9 marts kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune

 1. marts Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 2. marts Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 3. marts Kursus Halsnæs Fr-sund Kommune

20.-24. april H2O camp

 1. april – 1. maj H2O camp

11.-15. maj H2O camp

15.-19. juni H2O camp

 1. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 2. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 3. september Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 4. oktober Kursus Halsnæs/Fr-sund Kommune
 5. november Generalforsamling
 6. december julefrokost i Gjethuset

 

Julefrokost i Gjethuset.

Julefrokosten forløb fint. Vi afholdte et flot arrangement med en meget fin stemning. Godt planlagt og afviklet. God mad, god musik og en meget fin stemning. Masser af glade mennesker.

EM i Frederiksværk Halen 15.-16. februar.

20 udefrakommende hold har tilmeldt sig vores stævne og målet er et sted mellem 55-70 udefrakommende hold tilmelder sig. Med vores egne omkring 20 – 25 hold skulle vi gerne kunne afvikle et stævne med omkring 100 hold. Det er max antal der kan gennemføres.

Stævne på kunsten

Weekenden den 21.-22. marts er planlagt til afholdelse af vores børne stævne på kunsten.

Nyt alarm system i klubhuset.

Kommunen har besluttet at genetablere vores alarm system. Rent praktisk betyder det, at for at komme ind i klubhuset og i køkkenet skal der fremover bruges en brik.

Der vil være sensor i alle de rum der tidligere var sensor i og det vil sige at hele førstesalen fremover vil være overvåget. Hvis alarmen går er der tilknytte et vagtselskab som vil komme til klubhuset.

Alle andre der skal have adgang til klubhuset og evt. køkkenet skal oprettes med en personlig kode.

Når vi har fået oprettet alle er systemet klar til at blive aktiveret.

Medlemsindberetning

Vi har netop indberettet medlemstal til DIF og DGI. I 2018 er det også lykkedes at vækste på medlemmer. Vi er gået fra 578 til 630 medlemmer en stigning på 51 medlemmer. Heraf er 492 medlemmer under 25 år.

2019               630

2018               578

2017               419

2016               435

2015               461

2014               534

2013               563

2012               545

Fødevarekontrol

Vi har haft besøg af fødevarekontrollen. Vi fik ingen anmærkninger og har stadig en Elite Smiley..

Get2Sport

På mødet i Kultur Idræt og Demokrati den 4. december blev det besluttet at støtte projektet med kr.10.000. Beløbet er et mere et symbolsk beløb, der viser at kommunen støtter op om projektet. Økonomien er nu på plads. DIF støtter med kr. 60.000 Lejerbo med kr. 40.000 (fortrinsvis arbejdstid) og Kommunen med kr. 10.000

Både DIF, Kommunen og Lejerbo er meget opsatte på at projektet skal evalueres til efteråret for at se om det skal fortsætte i 2021.

Der er aftalt møde medio januar for at drøfte hvordan vi griber det an her i vinter.

Idrættens dag i Gjethuset den 5. februar

Halsnæs Idrætsråd i samarbejde med Kommunen og Halsnæs Avis afholder idrættens dag i Gjethuset den 5. februar

Vores kreds vindere (U-16 dr, U-12 pi og U12dr) der skal hædres, men som klub har vi også mulighed for at indstille til følgende priser

Årets Idrætsleder pris; Årets Talent og Årets Idræts klub.

 

6. Budget 2020

På næste bestyrelsesmøde i januar skal budget 2020 på plads.

Derfor bad Gitte Nielsen (GN) om at diverse udvalg og andre der havde ønsker til budget 2020 senest den 5. januar sende budget udkast til GN, der så ville lægge tallene ind og sende første udkast til bestyrelsen inden mødet de 7. januar.

 

7. Evt.

Vores samarbejdsaftale med Brøndby IF er udløbet. JR ønskede, at vi undersøgte, hvad andre klubber kunne tilbyde inden vi bare forlængede. Samarbejdet med Brøndby IF har fået et gevaldigt løft og som sådan har vi været godt tilfreds, men som klub skal vi altid se om vi kan gøre det endnu bedre.

Bør vi bibeholde de røde lederdragter. Skal vi skifte til sorte eller kan man selv vælge om man ønsker sorte eller rød

Punktet tages på næste møde.

Der afholdes fodboldskole igen i 2020. Vi skal se om vi kan nytænke den lidt (MH og JK)

Næste møde tirsdag den 7. januar kl. 18:30