Menu

30. november: Generalforsamling

12. maj 2017 kl. 10:37

Torsdag d 30. november klokken 19.30 afholder FFK ordinær generalforsamling. 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formanden aflægger beretning. 

3) De reviderede regnskaber forelægges til vedtagelse samt budget til næste års orientering. 

4) Indkomne forslag. 

5) Fastsættelse af kontingent. 

6) Valg af formand - (lige år).

7) Valg af kasserer - (ulige år)

8) Valg af ungdomsformand - (ulige år)

9) Valg af seniorformand - (lige år)

10) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer - (lige år)

11) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - (ulige år)

12) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - (hvert år)

13) Valg af 2 revisorer plus 1 revisorsuppleant - (hvert år)